Програма приймає POST HTTP запити з JSON тілом. Статус успіху 200, відповідь у форматі JSON.

Запити необхідно підписувати приватним ключем RSA довжини 2048 біт із застосуванням алгоритму SHA1 та кодуванням base64.
Приклад отримання ключів: https://rietta.com/blog/openssl-generating-rsa-key-from-command/
Приклад отримання підпису: https://www.php.net/manual/ru/function.openssl-sign.php#77571

Отриманий підпис помістити в HTTP header "x-sign". Також необхідно помістити свій ID у хедер "x-merchant-id". Відповіді від програми також підписуються за тим самим алгоритмом, підпис у хедері "x-sign". Публічний ключ для перевірки знаходиться наприкінці документа. При конвертації даних у JSON мовою php зверніть увагу використання прапора JSON_UNESCAPED_UNICODE.